פרופיל תאורה 50/70 חיצוני

60X70-חיצוני
60X70-מידות-חיצוני

מפרט טכני

התחברות